Отличие PoW от PoS

Proof-of-Work
PoW - влияние на майнинг
'Баннер 300 x 250'